DO DNIA ŚWIADOMOŚCI
Hipercholesterolemii
Rodzinnej

24 IX
Dzień Świadomości
Hipercholesterolemii Rodzinnej

Hipercholesterolemia Rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Chorują na nią całe rodziny, najczęściej przez wiele pokoleń. Charakterystyczny jest bardzo wysoki poziom „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiedniego leczenia można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemię rodzinną.